3NWX系列无压三产品重介质旋流器(泺琦)
来源:(金易通) 时间: 2018-06-20 点击:6217 点赞:6

技 术 特 点


● 原煤中心自重给料,介质由泵给入。
● 用单一低密度悬浮液系统一次分选出精煤、中煤和矸石三种产品。
● 工艺系统简单可靠。
● 过粉碎小,次生煤泥量小,入料上限高。
● 采用刚玉衬里,耐磨性能好,使用寿命长。
● 适用范围为难选或极难选煤。


主要技术参数


  技术特征
  型号
一段滚筒直径(mm)
二段滚筒直径(mm)
入料粒度(mm)
工作压力(MPa)
安装角度(°)
处理量
(t/h)
3NWX1400/1000
1400
1000
≤100
0.23~0.38
15
450~550
3NWX1300/920
1300
920
≤90
0.18~0.23
15
350~450
3NWX1200/850
1200
850
≤80
0.17~0.23
15
300~400
3NWX1100/780
1100
780
≤70
0.14~0.22
15
220~300
3NWX1000/700
1000
700
≤60
0.12~0.19
15
160~230
3NWX900/650
900
650
≤50
0.11~0.16
15
120~190
3NWX850/600
850
600
≤50
0.10~0.14
15
110~170
3NWX780/550
780
550
≤50
0.09~0.12
15
100~150
3NWX700/500
700
500
≤40
0.08~0.11
15
80~120
3NWX600/400
600
400
≤30
0.07~0.10
15
50~80
3NWX500/350
500
350
≤30
0.06~0.08
15
30~50